ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเชิญชวนกันไปเจริญธรรมตามสัปปายะสถานต่าง ๆ ถ่ายด้วย FujiFilm X-M1  (อ่าน 3434 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0071:  ขอเชิญชวนกันไปเจริญธรรมตามสัปปายะสถานต่าง ๆ วัดวาอารามไทย ๆ ถ่ายด้วย FujiFilm X-M1 + Fujinon Aspherical Lens 16-50 F3.5-5.6  เลนส์คิดผลิตในประเทศจีน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ส.ค. 2014, 06:12 pm โดย macminolta »

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0004: บรรยากาศในโลกปัจจุบันในขณะนี้ ไม่มีอะไรที่จะเจริญ จิตใจได้ดีเท่า การเจริญในธรรม  :emo1_0007:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ส.ค. 2014, 04:52 pm โดย macminolta »

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0004:  หนทางแห่งสติเป็นเครื่องรักษาใจให้เป็นปกติสุข ได้เสมอ ด้วยการลด ละเลิก นันทิ ราคะ ต่าง ๆ จะช่วยให้จิตใจใส่สะอาด เบิกบาน เสมอ

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0004: ความสงบ ร่มเย็นในการเจริญสติ นำมาซี่งสมาธิ อีกทั้งเกิดความร่มเย็นในใจ

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0071:  ความสงบร่มเย็นแห่งธรรมชาติและธรรมะในจิตใจ เหมือนการ Reset จิตใจที่ตกเป็นทาส อวิชา กิเลส ตัณหา มานานหลายชั่วกัปชั่วกัล หลายชาติหลายภพ ลงได้บ้าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ส.ค. 2014, 07:48 pm โดย macminolta »

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0004: ธรรมะสถาน จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเจริญในธรรม

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0071: ลานแห่งธรรมที่ชาวพุทธพึงสดับในธรรมะขององค์พุทธ ศึกษาในธรรมะให้เห็นชัด เพื่อนำมาปฏิบัติกับชีวิตประจำวัน

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0004: ธรรมะสถาน แห่งนี้ ปลูกมอสเพื่อความสงบสันติร่มเย็น

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0004: มีลานหินกว้างมากพอสำหรับนั่งสงบทำสมาธิ

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0071: หนีความวุ่นวายปัญหาของทางโลก เพื่อเจริญธรรมให้จิตใจแช่มชื่น รื่นเริงในธรรม

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0004:  ชาวพุทธที่หมั่น เข้าไปใกล้ เข้าไปสดับฟัง หรือได้อ่านในคำสอนจากพระโอษของพระศาสดาบ่อย ๆ ย่อมเจริญในธรรมะ ปัญญา ดวงตาเกิดแสงแห่งธรรม ดุจความเจริญงอกงามของ ต้นมอสเขียวขจี ในสถานที่ที่เหมาะแก่การเจริญเติบโต
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ส.ค. 2014, 07:32 pm โดย macminolta »

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0071:  ลานแห่งการปฏิบัติธรรม จะเกิดขึ้นด้วยการเจริญงอกงามแห่งศรัทธาที่หยั่งลงมั่น ในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ (พุทธธัง สรณังคัจฉามิ  ธรรมมัง สรณังคัจฉามิ  สังฆัง สรณังคัจฉามิ) ศรัทธาเมื่อตั้งมั่นแล้ว ย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ส.ค. 2014, 07:58 pm โดย macminolta »

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0071: ปลูกฝั่งจิตใจให้เด็กได้รู้จักกับธรรมะคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0071: สัปปายะสถาน ร่มรื่นแก่การปฏิบัติธรรม

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0004: ทุกสิ่งล้วน เป็นไปตามกฏแห่งธรรมชาติของโลกธาตุ  เมื่อมี การเกิด (ชาติ) ก็มีแก่ มีเจ็บ มีตาย ทุกข พลัดพราก เศร้าโศก ครำครวญ....  เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนีจึงมี..... :emo1_0007:

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0004:  เกิด แก่ครำคร่า แตกสลาย เป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง สิ่งไม่เที่ยงล้วนเต็มไปด้วยความทุกข์ และ เจ็บ และตาย สูญสลายไปในที่สุด

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0004: อนิจจัง.... ทุกขัง....  อนัตตา.  ความจริงในโลกธาตุ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ส.ค. 2014, 04:56 pm โดย macminolta »

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0071:  สรรพสิ่งในโลกนี้ ล้วนเป็นส่วนประกอบจากธาตุทั้ง 4  ดิน  น้ำ  ลม  ไฟ มาประชุมผสมผสานกันอย่างเหมาะสม ทำให้เกิดพืชพรรณ ดอกไม้ ต้นไม้และ สรรพสัตว์ที่ประกอบไปด้วยจิต อันเป็นตัวยึดและมีความยินดี พอใจ ในอุปปาทาน ยึดมั่นในนามรูป นำไปสู่ภพ นำไปสู่ชาติ การเกิด แก่ เจ็บ และตาย อย่างไม่มีที่สุด โดยอัตโนมัติ เป็นกฏแห่งโลกธาตุ เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ส.ค. 2014, 08:10 pm โดย macminolta »

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0004:  สังขารทั้งหลายที่ปรุงแต่ง จิตทั้งหลาย ล้วนมี อวิชา(ความไม่รู้ ความหลงเข้าใจว่า นี่เป็นเรา นี่เป็นของเรา)เป็นเครื่องกัน มีตัณหา เป็นเครื่องผูกยึดมั่นถือมั่น จึงท่องเที่ยวไปใน สังสาระวัฏ เกิดแล้วตาย ๆตายแล้วเกิด ไม่มีที่สิ้นสุด ท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทาง เป็นหมื่นชาติแสนชาติ เต็มไปด้วยทุกข์ทรมานและสุข สลับกันไป ล้วนเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ส.ค. 2014, 09:31 am โดย macminolta »

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0004: พุทธศาสนา โดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ได้ค้นพบห้นทางแห่งการหลุดพ้นจาก การท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมายของ สัตตานังทั้งหลาย ด้วย อริยสัตย์ 4 และ มรรคมีองค์ 8 เพื่อหลุดจากสังสารวัฏ อันได้แก่ นรก เปรต โลกมนุษย์ สัตว์เดรฉาน เทวดา พรหม  โดยไม่ต้องกลับมาเกิดอีก   ด้วยการดับการเกิด (ชาติ) ก็จะไม่มี แก่ ไม่มีเจ็บ และไม่มีตาย อีกต่อไป ด้วยความหลุดพ้น หยุดการท่องเที่ยวไปในสังสารวัฎที่ไม่มีที่สิ้นสุดอีกต่อไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ส.ค. 2014, 05:27 pm โดย macminolta »

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0004:    :emo1_0007:  ถวายดอกบัวเพื่อเป็น พุทธบูชา

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0004: ธรรมะบูชา

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0004: ธรรมสถานที่มุ่งหวังเพื่อสร้างเป็นสัปปายะสถานในการปฏิบัติธรรมสำหรับ ผู้หญิง  อยู่ตรงรามอินทรา วชิระพล นี้เองครับ  มีโอกาสขอเชิญชวนผู้ที่มีศรัทธา พากันไปปฏิบัติธรรม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ส.ค. 2014, 06:01 pm โดย macminolta »

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0071: นอกจากนั้น เราคนไทย ส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ นับว่าโชคดีอย่างมหาศาล ที่ได้เกิดมาในดินแดนแห่งพุทธภูมิ  เป็น 1 ใน 6000 ล้านคน ที่มีโอกาสที่จะได้เข้าถึงความเป็นพุทธ ด้วยการศึกษาโดยถ่องแท้ เพื่อแสวงหาความหลุดพ้น มีวัดวาอารามมากมายที่งดงาม เพื่อให้เราได้ศึกษาพระธรรม 

วันเวลาของเรา ล่วงไปทุกวัน ๆ บัดนี้ท่านกำลังทำอะไรอยู่   โอกาสการเกิดมาเป็นมนุษย์ อีกครั้ง ถ้ายังไม่ค้นพบ อริยสัตยฺ 4 โอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก มีเพียงองคุลีดินในเล็บของพระพุทธองค์ เมื่อเทียบกับมหาปฐพีดินทั้งโลก ดังนั้นโอกาสจึงมีน้อยมาก ที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ส่วนใหญ่ จึงต้องไปเกิดใน นรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสูรกาย ทำอย่างไร จึงจะไม่ต้องไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำกว่า มนุษย์ และไม่ต้องเวียน ว่าย ตาย เกิดอีกต่อไป หนทางคือ การแสวงหาอริยะมรรคโดยพุทธศาสนา โดยแท้เท่านั้น 

นับเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของคนไทยที่เกิดและอยู่ในพุทธภูมิที่มีโอกาสดีกว่า คนอีก 6000 ล้านคนในโลกที่ไม่ได้เกิดสู่พุทธภูมิ นี้  มาเร่งขนขวาย ศึกษาธรรมะของชาวพุทธให้ ถ่องแท้ กันเถิด

อย่าเป็นชาวพุทธ แต่เพียงในทะเบียนบ้าน เท่านั้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ส.ค. 2014, 06:26 pm โดย macminolta »

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0071:  วัดราชนัดดาราม กรุงเทพฯ

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0071: ความโชคดีของคนไทย อีกอย่าง คือ สามารถ อ่าน ฟัง เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วย พระไตรปิฏกฉบับภาษาไทย  จึงสามารถเข้าใจถึงแก่นแท้ของ ศาสนาพุทธ ได้ด้วยภาษาไทย ที่เราเป็นเจ้าของภาษาได้ง่ายที่สุด 
 
ตรงข้าม หากท่านเกิดในประเทศอื่นมีศรัทธาอยากศึกษา พุทธศาสนา การเข้าถึงนั้น ด้วยภาษาอื่นที่ผ่านการแปล ทำให้เข้าใจได้ยากกว่า ภาษาไทย ที่คนไทยจะเรียนรู้จากภาษาไทย ฟังเป็นภาษาไทย

จึงนับเป็นโอกาสดีที่สุดของชาตินี้ ที่จะได้ศึกษา เข้าใจและเข้าสู่ความหลุดพ้นได้ ง่ายกว่าใคร ๆในโลก  :emo1_0001:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ส.ค. 2014, 05:10 pm โดย macminolta »

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0071: วัดโพธิ ท่าเตียน พระพุทธไสยาส ที่งดงามที่สุดในโลก  :emo1_0007:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ส.ค. 2014, 05:29 pm โดย macminolta »

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0071:  วัดพระแก้วมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ส.ค. 2014, 07:35 pm โดย macminolta »

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0071: ศิลป จิตกรรมไทยผนังโบสถวัดโพธิ ที่เป็นรากเหง่าของ ความเป็นไทย ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตชาวพุทธของไทย

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0071: :emo1_0004: อุโบสถวัดโพธิ ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมไทย หนึ่งเดียวในโลก ที่ฝรั่งเห็นแล้วยังตะลึง และ พระพุทธประธานในวันโพธิ ที่งดงามเหมือน เทวานฤมิตร -งดงาม สง่างามจนฝรั่งต่างชาติตกตะลึงในความงดงาม ครับ

 ไปนมัสการทุกครั้งที่วัดโพธิ์ ได้เห็นแล้วก็เกิดความปิติสุข ร่มเย็น งดงามล้ำค่าจริง ๆ ครับ   
 
ผมเห็นมีแต่คนต่างชาติ ฝรั่ง แขก มีคนไทยน้อยมาก ที่จะเข้าไปชื่นชม คนไทยบางคนยังไม่เคยทราบไม่เคยรู้ว่ามี ใครมีโอกาสไปวัดโพธิ์ อย่าลืมเดินเข้าไปในพระอุโบสถไปชื่นชมความงดงามขององค์พระประทาน องค์นี้ด้วยน่ะครับ ฝร้่งมังค่า แขก ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อมีบุญได้ชม แต่คนไทยแท้ ๆ จำนวนมากไม่ทราบว่ามี    อย่าลืมไปชม น่ะครับงดงาม ระดับ เทพสร้างสรร  จริง ๆ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ส.ค. 2014, 09:36 am โดย macminolta »

chokdeec

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 8698
 • เพศ: ชาย

macminolta

 • Ghost Watcher
 • **
 • กระทู้: 2237
 :emo1_0071: :emo1_0004: ขอลากันไปด้วยภาพแห่ง วัฏสงสาร สัตตานัง ที่ยังมีความยินดี พอใจ และจิตปักหมั่นลงไปในความยินดีพอใจนั้น (เพราะเข้าใจว่าเกิดเป็นปลาก็สุขแล้วพอใจแล้ว ยินดีพอใจด้วยการเป็นปลา เพราะมีอวิชาเป็นตัวกั้น) ในปลา (เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน) เมื่อตายไปมีจิตยึดมั่นยินดีพอใจในความเป็นปลา ก็จะได้เกิดมาเป็นปลา สัตว์ที่เกิดและตายในน้ำ ไปตลอดกาลยาวนาน ท่องไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด   

สำหรับท่านที่พึงต้องการสดับ ในคำสั่งสอนของพระพุทธ  อย่างถ่องแท้

เริ่มต้นไปศึกษาได้จาก เวปนี้ได้เลยครับ Website  พุทธวจน  http://watnapp.com/   มีหนังสือ VDO คำสอนจาก พุทธวจน  คำสอนจากพระโอษ  อ้างอิงจากพระไตรปิฏก ให้ศึกษาได้มากมาย ครับ

ขออนุโมทนา  สำหรับชาวพุทธที่แท้ ที่เริ่มต้นศึกษา อริยมรรค จากพระโอษ พุทธวจน ของพระศาสดา โดยพระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตถิผโล ในครั้งนี้ด้วยครับ  สาธุ

ลองเริ่มต้นจากการอ่าน  หนังสือ เป็น E-Book เรื่อง ภพภูมิ Download ได้ฟรี น่ะครับ ตามนี้เลยครับ    ภพภูมิ เป็นความจริงในโลกธาตุที่ชาวพุทธทุกท่านควรทราบ และตระหนัก เพื่อจะได้ไม่ประมาท จะได้เห็นว่า พระพุทธองค์เป็นสัพพันญู รู้จริงในโลกธาตุ ที่วิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึง  และเป็นอะกาลิโก ทนต่อการพิสูจน์เป็นความจริงที่เป็นกฏแห่งธรรมชาติที่ไม่จำกัดด้วยกาลเวลา  สืบค้นมาจากพระไตรปิฏกและคำสอนของพระศาสดา ที่ชาวพุทธที่แท้ต้องรู้

http://download.watnapahpong.org/data/static_media/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%99_11_%E0%B8%A0%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4_27.pdf

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะมาชมครับ :emo1_0007: :emo1_0006:

ภาพทั้งหมด ยกเว้นวัดพระแก้ว ถ่ายด้วย FujiFilm X-M1 + 16-50 Lens Kid ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ส.ค. 2014, 08:20 pm โดย macminolta »

mahachai

 • Member
 • **
 • กระทู้: 796
ขออนุโมทนาในกุศล  สำหรับคำบรรยายธรรม และภาพถ่ายที่งดงาม ครับ  สาธุ
        

jimmy2

 • Global Moderator
 • *****
 • กระทู้: 22668
 • เพศ: ชาย
ขอบคุณน้าแม็คที่นำภาพสวยๆ มาให้ชม

ฟูจินี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับ

cat2

 • Administrator
 • *****
 • กระทู้: 11996
 • เพศ: ชาย
 • ไม่หยุดนิ่งกับสิ่งที่รู้ มุ่งแสวงหาความรู้ใหม่เสมอ
  • Fotorelax
ขอบคุณครับพี่ MAC DR สุดยอดมากครับ  :emo1_0002:
Sony A99, A7r II, A7r, A6000
Sony A-Mount: 16-35 ZA*, 24-70 ZA* ,70-200 (G) F2.8, 16 F2.8, 85 ZA* F1.4, 100 Macro F2.8, 135 ZA* F1.8
Sony E-Mount: 16-70 ZA*,24-70 ZA*, 16-50 F3.5-5.6, 55 F1.8 ZA*, 70-200 (G) F4
Other : Carl Zeiss 50 F1.5 | 35 F2 | 21 F2.8,
Flash Sony 60m | 43

Capricorn2011

 • Member
 • **
 • กระทู้: 1388
ไฟล์ดีจริงๆ :emo1_0005: :emo1_0005:

สีเขียวเป็นเขียว ไล่โทนได้ดีมากเลยครับ

ขอบคุณภาพกับเรื่องราว มีเวลาคงได้ไป

thaidee

 • Member
 • **
 • กระทู้: 199

Superkim

 • Member
 • **
 • กระทู้: 12

warthy

 • Member
 • **
 • กระทู้: 44
สวยมากเลยครับ

Mongkolsak

 • Member
 • **
 • กระทู้: 96
อนุโมทนาสาธุกับท่านเจ้าของกระทู้ ขอพระนิพพานเป็นที่ไปในชาติปัจจุบันด้วยครับ

 
SMF 2.0.7 | SMF © 2011, Simple Machines
SMFAds for Free Forums

Cargo design by DzinerStudio
Fotorelax.com © Copyright 2010  

หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.191 วินาที กับ 24 คำสั่ง