ผู้เขียน หัวข้อ: ฝากโครงการดีๆครับ ดครงการส่งเสริมและเผยแพร่การถ่ายภาพ (โปรสอนน้อง)  (อ่าน 1427 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

OSKA Photo Contest

  • Member
  • **
  • กระทู้: 11
1. ชื่อโครงการหลัก
     โครงการเผยแพร่ และส่งเสริมการถ่ายภาพ  (โปรสอนน้อง)

2.   หลักการและเหตุผล
          เยาวชนเป็นกำลังที่สำคัญของสังคม เป็นจุดเปลี่ยนที่จะกำหนดทิศทางของสังคมว่าจะพัฒนาขึ้นไปในทิศทางได ดังนั้นการเพาะบ่ม แนวความคิดที่ดี มีประโยชน์ย่อมจะเสริมสร้างให้ได้เยาวชนที่มีคุณภาพ และมีทัศนคติในการดำรงชีวิตที่ดี เป็นตัวอย่างให้แก่ผู้อื่นรอบๆข้าง ประกอบกับสังคมสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้เรื่องของ เทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทในชีวิประจำวันมากขึ้น ดังนั้นเมื่อมีคุณก็ย่อมมีโทษตามมาหากใช้ไม่ถูกวิธี
          กิจกรรมการถ่ายภาพถือว่าเป็นกิจกรรมที่เข้าถึงในทุกๆระดับของสังคม เนื่องด้วยเพราะเป็นกิจกรรมที่มีความน่าสนใจ เพราะว่ามีทั้งเรื่องของความสวยงาม ศิลปะ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบสนใจของเยาชนโดยทั่วไปอยู่แล้ว และการถ่ายภาพยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านความคิดและจินตนาการ รวมถึง ในสังคมของนักถ่ายภาพเองนั้น จะเป็นสังคมที่แบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งลักษณะทางสังคมแบบนี้จะช่วยสร้างทัศนคติที่ดี ให้แก่เยาวชน ในอันที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ที่มีความทันสมัย และมีจิตใจที่งดงามได้ด้วย

3. วัตถุประสงค์
          เพื่อเป็นการสื่อสารแนวคิดและเรื่องราวดีๆให้กับเยาวชน จึงเลือกใช้กิจกรรมการถ่ายภาพมาเป็นสื่อกลางในการดำเนินงาน โดยสอดแทรกแง่คิด แนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย และเสริมเรื่องของศิลปะและวิทยาการสมัยใหม่ ที่บูรณาการขึ้นมาเพื่อให้เยาวชน ได้มีโอกาสทำกิจกรรม ร่วมกับผู้ที่ได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จ ทั้งด้านการทำงาน การศึกษา และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือ หรือมีชื่อเสียง แต่มีความตั้งใจที่จะตอบแทนสิ่งดีๆคืนสู่สังคมผ่านโครงการดังกล่าวนี้ โดยมิหวังผลตอบแทนใดๆ

4. เป้าหมาย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

          1)   กลุ่มมหาวิทยาลัย และกลุ่มบุคคลทั่วไป ที่รักและสนใจในการถ่ายภาพ
                การสนับสนุน ทางโครงการฯ จะเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงาน เพื่อเชิญ วิทยากร หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ มาร่วมบรรยายในโครงการหรือกิจกรรมที่ทางสถาบัน หรือกลุ่ม หรือชมรม ได้จัดขึ้นตามหัวข้อต่างๆที่สนใจและแจ้งความประสงค์เข้ามา (กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
          2)   กลุ่มมัธยมปลาย
                การสนับสนุน ทางโครงการฯ จะเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงาน เพื่อเชิญ วิทยากร หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ มาร่วมบรรยายในโครงการหรือกิจกรรมที่ทางโรงเรียน หรือกลุ่ม หรือชมรม ได้จัดขึ้นและแจ้งความประสงค์เข้ามา (กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และจะจัดหากล้องดิจิตอล จำนวน 1 เครื่องเพื่อมอบให้ทางโรงเรียนเอาไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนต่อไป
          3)   กลุ่มมัธยมต้นลงมา จนถึงเด็กเล็ก
                การสนับสนุน ทางโครงการฯ จะเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงาน ในการเชิญ วิทยากร หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ เพื่อมาให้การแนะแนว ทางการศึกษาต่างๆในหัวข้อที่ว่า “เรียนรู้ ให้รอบรู้” ให้น้องๆได้ตรียมความพร้อมในการเลือกที่จะเรียนสาขาที่ชอบในอนาคต และแนะนำเรื่องการเป็นผู้มีความรอบรู้ หรือ Multi Skill ซึ่งจะทำให้เป็นการเปิดโอกาสดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้มากว่าการเรียนตามวิชา หรือ ตามตำราแต่เพียงย่างเดียว และสนับสนุนให้เยาวชนได้หันมาสนใจกิจกรรมการถ่ายภาพหรือศิลปะ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จะได้ห่างไกล จากอบายมุข และ เพื่อเสริมสร้างทัศนะคติที่ดีโดยใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆมาเป็นตัวอย่างและถ่ายทอดประสบการณ์ และมาร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆด้วยกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายกับทางโรงเรียนหรือชุมชน

5. บุคลากร
          วิทยากร และ ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
          1)   กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้มาจากการเชิญเข้าร่วมโครงการโดยทีมงานของโครงการ
          2)   กลุ่มวิทยากร หรือ โปร อาสาฯ ได้มาจากการเสนอตัวเข้ามาของสมาชิกโครงการตามความสมัครใจ
          ทั้งนี้จะเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และ วิทยากรแต่ละท่าน ตามความสะดวกตาม วัน เวลา และสถานที่ รวมถึงหัวข้อ หรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมโครงการ

6. งบประมาณดำเนินการ
          ทางบริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้จัดหางบประมาณทั้งหมดตลอดดครงการ โดยอาจจะดูแลเองทั้งหมดในบางโครงการ และอาจจะขอรับการสนับสนุนร่วมกับคู่ค้า หรือกลุ่มองค์กรอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยไม่หวังผลตอบแทน

7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
          เริ่มโครงการภายในปี 2554 และดำเนินไปตลอดทั้งปี

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ส่วนฝึกอบรมและพัฒนาฯ บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด

http://photocontest.oskabatt.com/index.php/topic,46.0.html

 
SMF 2.0.7 | SMF © 2011, Simple Machines
SMFAds for Free Forums

Cargo design by DzinerStudio
Fotorelax.com © Copyright 2010  

หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.088 วินาที กับ 23 คำสั่ง