FOTORELAX.COM

สาระพันพูดคุย => ข่าวสาร วงการถ่ายภาพ => ข้อความที่เริ่มโดย: cat2 ที่ 18 ส.ค. 2016, 05:36 pm

หัวข้อ: โอกาสก้าวสู่มืออาชีพของนักศึกษา เปิดแล้วกับ Big Camera
เริ่มหัวข้อโดย: cat2 ที่ 18 ส.ค. 2016, 05:36 pm
18 สิงหาคม 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ Big Camera ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย เปิดงาน โครงการ RPST Yours & Big Camera Photo Contest & University road Show 2016 โดยร่วมกัน ค่ายกล้อง Olympus FUJI Panasonic

เพื่อส่งเสริมการถ่ายภาพในระดับอุดมศึกษา ให้มีโอกาสได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษาในการถ่ายภาพ โดยจะจัดร่วมกับ 16 สถาบัน โดย จะโรดโชร์เทคโนโลยี่ใหม่ ๆ ทางด้านการถ่ายภาพให้กับ 16 มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถส่งภาพให้อาจารย์เพื่อคัดเลือกจากทั้งหมด ให้เหลือเพียง 20 ท่านและทางสมาคมจะเลือกจาก 20 ท่านจากแต่ละมหาวิทยาลัย ให้เหลือเพียง 3 ท่าน เพื่อไปเข้าแค็มติวเข้มจากมืออาชีพทางการถ่ายภาพที่จังหวัดจันทบุรีในวันที่ 8 – 11 มกราคม 2560 โดยหัวข้อที่จะอบรมได้แก่ “Street” “Landscape” และ “Creative” โดยผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะต้องส่งภาพเพื่อเข้าประกวด จากสามหัวข้อ เพื่อหาที่หนึ่งของแต่ละหัวข้อต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม www.Bigcamera.co.th หรือ www.rpst.or.th
หัวข้อ: Re: โอกาสก้าวสู่มืออาชีพของนักศึกษา เปิดแล้วกับ Big Camera
เริ่มหัวข้อโดย: cat2 ที่ 18 ส.ค. 2016, 05:39 pm
คุณนิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงผลการดาเนินงาน วัตถุประสงค์โครงการ และประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา
หัวข้อ: Re: โอกาสก้าวสู่มืออาชีพของนักศึกษา เปิดแล้วกับ Big Camera
เริ่มหัวข้อโดย: cat2 ที่ 18 ส.ค. 2016, 05:41 pm
คุณธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์การสนับสนุนโครงการฯ
หัวข้อ: Re: โอกาสก้าวสู่มืออาชีพของนักศึกษา เปิดแล้วกับ Big Camera
เริ่มหัวข้อโดย: cat2 ที่ 18 ส.ค. 2016, 05:42 pm
คุณนิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถ่ายภาพในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงินสนับสนุนโครงการ จาก บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
หัวข้อ: Re: โอกาสก้าวสู่มืออาชีพของนักศึกษา เปิดแล้วกับ Big Camera
เริ่มหัวข้อโดย: cat2 ที่ 18 ส.ค. 2016, 05:43 pm
คุณนิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมฯ ผู้สนับสนุน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ตัวแทนคณะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจากทั้ง 16 มหาวิทยาลัย ถ่ายภาพร่วมกัน