FOTORELAX.COM

สาระพันพูดคุย => Tip & Technic => ข้อความที่เริ่มโดย: mahachai ที่ 16 เม.ย. 2015, 09:53 pm

หัวข้อ: เรื่องของค่าต่างๆ ความหมายของค่าต่างๆ ที่จำเป็นต่อการถ่ายภาพ และ การปรับแต่งภาพ
เริ่มหัวข้อโดย: mahachai ที่ 16 เม.ย. 2015, 09:53 pm
เรื่องของค่าต่างๆ ความหมายของค่าต่างๆ ที่จำเป็นต่อการถ่ายภาพ และ การปรับแต่งภาพ


https://www.polarr.co/guide/clarity
หัวข้อ: Re: เรื่องของค่าต่างๆ ความหมายของค่าต่างๆ ที่จำเป็นต่อการถ่ายภาพ และ การปรับแต่งภาพ
เริ่มหัวข้อโดย: mahachai ที่ 16 เม.ย. 2015, 09:53 pm
.   https://www.polarr.co/guide
หัวข้อ: Re: เรื่องของค่าต่างๆ ความหมายของค่าต่างๆ ที่จำเป็นต่อการถ่ายภาพ และ การปรับแต่งภาพ
เริ่มหัวข้อโดย: Aramosko ที่ 26 พ.ค. 2015, 02:51 pm
ภาพสวยงามมากครับมุมกล้องก็สวย