click
70mm F4 70mm F5.6 70mm F8 70mm F11 70mm F16 70mm F22
135mm F4 135mm F5.6 135mm F8 135mm F11 135mm F16 135mm F22
200mm F4 200mm F5.6 200mm F8 200mm F11 200mm F16 200mm F22

คลิกเลือก ความแตกต่างของ VIGNET แต่ละ F-Stop